Warunki ogólne

Korzystanie z bloga znajdującego się pod adresem www.myworldpremiere.com podlega następującym Warunkom korzystania. Dostęp do i korzystanie z bloga zależy od przestrzegania niniejszych Warunków. Proste korzystanie z bloga przez użytkownika oznacza zaakceptowanie niniejszych Warunków korzystania ze strony, począwszy od pierwszego dostępu.

Administratorzy blogów zastrzegają sobie prawo do zmiany Warunków korzystania w dowolnym momencie, publikując zmiany online.

W niniejszych Warunkach korzystania („Warunki”) użytkownik bloga jest zdefiniowany jako „Użytkownik Produktu” w przypadku użytkownika, który publikuje własne treści za pośrednictwem strony www.myworldpremiere.com, „Użytkownik Reader” w przypadku użytkownika, który czyta, pobiera lub wycofuje treści z witryny www.myworldpremiere.com lub „Użytkownik” w ogólnym odniesieniu do obu, dostawca bloga jako „dostawca”.

1. Blog jest blogiem społecznościowym, w którym zawiera i zarządza informacjami i opiniami autorów, które w przeciwieństwie do tradycyjnych blogów są więcej niż jednym i mogą wchodzić ze sobą w interakcję, w sposób społeczny, za pomocą narzędzi dostępnych w blogu ,
Blog nie jest publikacją dziennikarską i jako taki nie podlega ustawie prasowej 47/1948, ustawie z 5 sierpnia 1981 r. N. 416 i ustawie 62/2001 oraz ich późniejszym zmianom i uzupełnieniom.
Blog nie podlega żadnym stałym okresowym aktualizacjom: informacje przepływają przez niego zgodnie z nastrojem, spontanicznością i inicjatywami jego autorów, które autonomicznie i samodzielnie decydują o tym, kiedy, jak i co publikować.

2. Treść – blog jest udostępniany „użytkownikowi czytelnika” w formie „blogu społecznościowego” lub którego zawartość, w postaci artykułów, fragmentów, filmów i obrazów, jest tworzona lub dostarczana przez innych „użytkowników producenta” dla dane osobowe i rozrywka.
Dostawca nie gwarantuje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność informacji dostępnych na blogu.
Materiał opublikowany na blogu, w tym fotografie, obrazy i teksty mogą być kopiowane, powielane, pobierane, publikowane, przekazywane lub dystrybuowane w sposób określony w licencji Creative Commons „na”, na terenie którego link jest www.creativecommons.it na blogu i że jest to „użytkownik czytnika”, który „użytkownik producenta” deklaruje znać i akceptować część swoich kompetencji.
Materiał, który został wstawiony do publikacji przez jego autorów, spontanicznie wytworzony zgodnie z ich własnymi tendencjami, pomysłami i wolą, jest przekazywany do „Regulaminu publikacji postów na blogu www.myworldpremiere.com”.

3. Obowiązki Użytkownika – Użytkownik wyraża zgodę na używanie tego bloga wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz w taki sposób, aby nie naruszył żadnych praw osób trzecich oraz aby nie ograniczał ani nie ograniczał użytkowania i korzystania z bloga przez osoby trzecie. Takie ograniczenia i ograniczenia obejmują wszelkie zachowania o charakterze bezprawnym lub zachowanie, które może powodować zakłócenia, nękanie lub cierpienie, jak również przekazywanie obscenicznych lub obraźliwych treści.

4. Odpowiedzialność Użytkownika – Użytkownik zobowiązuje się nie publikować ani nie przesyłać za pośrednictwem materiałów Blog zniesławiających, zagrażających, nieprzyzwoitych, szkodliwych lub pornograficznych lub materiałów, które naruszają lub w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób (w tym prawa własności) intelektualnej, prywatności lub ochrony danych osobowych) lub które mogą powodować niedogodności lub w inny sposób niezgodne z obowiązującymi przepisami. Użytkownik zobowiązuje się nie wyrażać opinii o charakterze wulgarnym, surowym, seksistowskim, rasistowskim lub w inny sposób obraźliwym. Dostawca zawsze oczekuje, że każdy użytkownik zachowa się z szacunkiem dla innych użytkowników.

5. Oświadczenie – W szerszym zakresie dozwolonym przez prawo, blog, a także informacje, nazwiska, zdjęcia, zdjęcia, logo i ikony związane z dostawcą i jego produktami oraz usługami lub produktami oraz Usługi stron trzecich publikowane na tej stronie są dostarczane „w obecnej postaci”, bez żadnej gwarancji, domyślnej ani jawnej, nawet w odniesieniu do względnej jakości, zbywalności lub przydatności do określonych celów, ani względnego charakteru nieszkodliwego i względnego. kompatybilność, bezpieczeństwo i dokładność.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na Blogu przez „Użytkowników Produktu”, których treść, reklama, produkty lub usługi w nich wskazane nie są obsługiwane, w związku z czym dostawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązania do odszkodowania w tym zakresie; jak również wszelką odpowiedzialność i obowiązek rekompensaty za wszelkie szkody, straty lub wynikające z nich przestępstwa lub które są uważane za konsekwencje, w jakiś sposób związane z publicznym.

5. Oświadczenie – W szerszym zakresie dozwolonym przez prawo, blog, a także informacje, nazwiska, zdjęcia, zdjęcia, logo i ikony związane z dostawcą i jego produktami oraz usługami lub produktami oraz Usługi stron trzecich publikowane na tej stronie są dostarczane „w obecnej postaci”, bez żadnej gwarancji, domyślnej ani jawnej, nawet w odniesieniu do względnej jakości, zbywalności lub przydatności do określonych celów, ani względnego charakteru nieszkodliwego i względnego. kompatybilność, bezpieczeństwo i dokładność.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na Blogu przez „Użytkowników Produktu”, których treść, reklama, produkty lub usługi w nich wskazane nie są obsługiwane, w związku z czym dostawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązania do odszkodowania w tym zakresie; jak również wszelką odpowiedzialność i obowiązek rekompensaty za wszelkie szkody, straty lub wynikające z nich przestępstwa lub które są uważane za konsekwencje, w jakiś sposób związane z publikacją treści wyprodukowanych przez „Producing Users”.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie, pośrednie, wtórne, lub dowolnego rodzaju wynikające z „używania lub nieużywania bloga lub utratę danych lub zysków wynikających z” wykorzystaniem blogu lub w związku z tymi samymi

6. Błędy i przerw – to nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiale na blogu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione i że blog lub serwer są wolne od wirusów lub robaków, i nie zapewnia pełna funkcjonalność, dokładność i niezawodność materiałów. Dostawca odrzuca wszelką odpowiedzialność i będzie zwolniony i zwolniony z obowiązku rekompensaty za wszelkie szkody lub wirusy, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy lub inną własność użytkownika w wyniku dostępu, użytkowania lub nawigacji Blogu przez użytkownik lub pobieranie materiałów, danych, tekstów, obrazów i klipów audio i wideo od niego.

7. Strony internetowe osób trzecich – Użytkownik uznaje i akceptuje odpowiedzialność za dostępność innych stron lub materiałów należących do stron trzecich, do których dostęp za pośrednictwem blogu nie jest obowiązkiem dostawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostawca nie popiera zawartość, reklamy, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takich stron lub materiału, a producent nie bierze odpowiedzialności gwarancyjne zobowiązania w tym zakresie, jak również wszelkie odpowiedzialność i obowiązek rekompensaty za wszelkie szkody, straty lub wynikające z tego przestępstwa lub które są uważane za konsekwencje, do wykorzystania lub polegania na treści, reklamie, produktach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich innych witryn i materiałów. Wszelkie negocjacje między użytkownikiem a dowolnym reklamodawcą lub sprzedawcą zidentyfikowanym na blogu lub przez niego, w tym płatności i dostawy wszelkich produktów lub usług, oraz wszelkie inne warunki, warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi negocjacjami, mają miejsce tylko między użytkownika i danego reklamodawcy lub przedsiębiorcy. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć dostawcę za wszelkie szkody lub zobowiązania jakiegokolwiek innego rodzaju wynikające z wyżej wymienionych negocjacji.

8. Logo – nazwy, zdjęcia i logotypy identyfikujące nową epokę lodowcową oraz witrynę www.myworldpremiere.com, jak również odpowiednie prace, produkty i usługi, należą do właścicieli Blogu. Żadne informacje zawarte w blogu nie mogą być przeznaczone do udzielania użytkownikowi lub stronom trzecim, poprzez domniemanie, wykluczenie lub w jakikolwiek inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub innego prawa do jakiegokolwiek znaku handlowego lub patentu odnoszącego się do takich nazw, obrazów i / o logo. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa do bazy danych tego bloga i jego zawartości, są własnością dostawcy lub na jego licencję.